Հաճախ տրվող հարցեր / Մրցույթի անցկացման կարգը:

 

Mathematics համակարգում մրցույթներն անց են կացվում հետևյալ կարգով.

Քայլ

1

Մրցույթին նոր միացած մասնակիցը ունենում է 0 լուծած խնդիր, 0 միավոր և 0 տուգանային միավոր:

2

Ճիշտ պատասխան ուղարկելու դեպքում Mathematics համակարգը.
1. Մեկով ավելացնում է ճիշտ լուծած խնդիրների քանակը:
2. Միավորներն ավելացնում է տվյալ խնդրի բարդությանը համապատասխան միավորներ:
3. Տուգանային միավորներն ավելացնում է մրցույթի մեկնարկից անցած րոպեների քանակով (մասնակիցը որքան շուտ է լուծում խնդիրը, այնքան ավելի քիչ տուգանային միավորներ է հավաքում):

3

Ամեն սխալ պատասխան ուղարկելուց Mathematics համակարգը մասնակցի տուգանային միավորներն ավելացնում է 10 միավորով: (Աշխատեք չսխալվել):

4

Արդեն մեկ անգամ ճիշտ լուծած խնդիրը կրկին լուծելու դեպքում համակարգը միայն ավելացնում է տուգանային միավորները: (Մի փորձեք լուծել արդեն լուծված խնդիրը):

5

Ցանկացած պահի Mathematics համակարգը դասակարգում է մասնակիցներին հետևյալ մեթոդով.
1. Առավելություն տրվում է այն մասնակցին, ով առավել շատ խնդիր է լուծել:
2. Միևնույն քանակի խնդիր ճիշտ լուծած մասնակիցներից առավելությունը տրվում է նրան, ով հավաքել է ավելի շատ միավոր:
3. Միևնույն քանակի խնդիր ճիշտ լուծած և միևնույն քանակի միավորներ հավաքած մասնակիցներից առավելությունը տրվում է նրան, ով հավաքել է ավելի քիչ տուգանային միավոր:

 
 
 
 
 
 
 
rating@Mail.ru