Mathuk - Mathematics համակարգի բազմալեզու տարբերակը արդեն հասանելի է Android-ների համար:Մաթեմատիկա - Եղեգնաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոց

 

Տվյալներ

Նկար
Մարզ
Հասցե
Աշակերտների թիվ
Միավոր
Դիրք

Վայոց Ձորի մարզ

43

8011.21

3

Աշակերտներ

Դիրք
Անուն
Ազգանուն
Միավոր (Փուլ)

1

Մուշեղ

Թադևոսյան

98.39 ( I )

2

Արամազդ

Ներսիսյան

97.69 ( I )

3

Տիգրան

Աղաջանյան

95.95 ( I )

4

Արման

Վարդանյան

55.65 ( I )

5

Վարդան

Ավետիսյան

53.54 ( I )

6

Արտաշես

Ղազարյան

47.48 ( I )

7

Ալիկ

Կարապետյան

37.21 ( I )

8

Հովհաննես

Սահակյան

31.54 ( I )

9

Տիգրան

Աղաջանյան

27.33 ( III )

10

Քնար

Սաֆարյան

26.78 ( I )

11

Սերգեյ

Մելքոնյան

26.78 ( I )

12

Տիգրան

Աղաջանյան

26.36 ( I )

13

Լևոն

Գրիգորյան

25.90 ( I )

14

Տիգրան

Աղաջանյան

25.82 ( III )

15

Արսեն

Զաքարյան

24.22 ( I )

16

Սերվանտես

Գրիգորյան

21.78 ( III )

17

Էլեն

Հովհաննիսյան

21.31 ( I )

18

Արմեն

Խաչատրյան

20.88 ( I )

19

Արման

Ավետիսյան

20.68 ( I )

20

Մերի

Գալստյան

20.42 ( I )

  1. 1
  2. 2
  3. 3

 
 
 
 
 
 
 
rating@Mail.ru